Πρόβλημα κατά την εμφάνιση του web part.

A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake. (provider: SSL Provider, error: 0 - The Local Security Authority cannot be contacted)
Το καλάθι σας περιέχει: Το καλάθι σας περιέχει: 

Μόλις επιλέξετε το κουμπί"Δημιουργία Παραγγελίας" , τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρισης της παραγγελίας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 2 διακριτά βήματα:

Βήμα 1. Επισκόπηση των περιεχομένων του καλαθιού

Βήμα 2. Προεπισκόπηση της παραγγελίας και επιβεβαίωση

Σημειώστε ότι σε κάθε βήμα μέχρι και την τελική επιβεβαίωση μπορείτε να πάτε πίσω πατώντας το πλήκτρο Προηγούμενο και να μεταβάλλετε τα δεδομένα της παραγγελίας σας. Η παραγγελία σας θα παραμένει σε κατάσταση "ΕΚΚΡΕΜΗΣ" μέχρι την τελική σας επιβεβαίωση.

Ανανέωση Ποσότητας
Δημιουργία Παραγγελίας
  Επικεφαλίδα
Παρ/κό αναφοράς
Ημ/νία αναφοράς
Αιτιολογία
  Είδη
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Πρόβλημα κατά την εμφάνιση δεδομένων

A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake. (provider: SSL Provider, error: 0 - The Local Security Authority cannot be contacted)